Λόγω της φύσης του περιεχομένου και της άμεσης πρόσβασης στο μάθημα κατά την αγορά, Greek trading fx λειτουργεί και δεν υπάρχει πολιτική επιστροφής χρημάτων.

Οι πληρωμές είναι τελικές και δεν θα εκδοθούν επιστροφές χρημάτων εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις.

Δεν μπορείτε να μεταπωλήσετε, να νοικιάσετε, να διανείμετε ή να αναδημοσιεύσετε οποιονδήποτε ιστότοπο. Όποιος παραβιάζει οποιονδήποτε από αυτούς τους περιορισμούς θα διώκεται από το νόμο.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο με οποιονδήποτε τρόπο που είναι επιβλαβής, παράνομος ή δόλιος.

Πρέπει να μας παρέχετε πληροφορίες σχετικά με εσάς που είναι αληθές και όχι παραπλανητικές.

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πληροφορίες ή δεδομένα στον ιστότοπό μας για να επικοινωνήσετε απευθείας με μεμονωμένα μέλη ή εταιρείες.

Έχετε το δικαίωμα να εκφράσετε τη γνώμη σας, αλλά πρέπει πάντα να έχετε μια σεβαστή συμπεριφορά προς τους διαχειριστές και τα μέλη. Το μίσος ή ο εκφοβισμός δεν θα γίνονται ανεκτά . Οι παραβιάσεις θα έχουν ως αποτέλεσμα το οριστικό κλείσιμο του λογαριασμού σας χωρίς επιστροφή χρημάτων.

Ορισμένες περιοχές της ιστοσελίδας περιορίζονται μόνο για τα μέλη. Oποιαδήποτε παράνομη προσπάθεια πρόσβασης σε ιδιωτικό περιεχόμενο, χωρίς την ιδιότητα μέλους θα έχει ως αποτέλεσμα τη δίωξη βάση νόμου.

Θα είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του αριθμού λογαριασμού και του κωδικού πρόσβασής σας και θα αναγνωρίσετε ότι θα έχουμε το δικαίωμα να βασιστούμε σε αυτά τα στοιχεία για την αναγνώρισή σας. Θα θεωρηθείτε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε κακή χρήση της Ιστοσελίδας από έναν λογαριασμό που έχει εγγραφεί σε εσάς.

Πρέπει να μας ενημερώσετε το συντομότερο δυνατό εάν πιστεύετε ότι κάποιος έχει πρόσβαση στα στοιχεία του λογαριασμού σας ή έχει συνδεθεί.

Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να μοιραστείτε τα στοιχεία σύνδεσής σας με κανέναν. Eάν κάποιος βρεθεί να παραβιάζει σε σχέση με αυτό, τα στοιχεία σύνδεσης μπορούν και θα καταστραφούν και δεν θα υπάρξει επιστροφή χρημάτων.

Διατηρούμε το δικαίωμα να διακόψουμε την ιστοσελίδα, το υλικό και τις υπηρεσίες της ανά πάσα στιγμή. Δεν θα δικαιούστε επιστροφή χρημάτων εάν επιλέξουμε να διακόψουμε τις υπηρεσίες ή να σταματήσουμε τη δημόσια χρήση στον ιστότοπο. Σε αυτή την περίπτωση θα δοθεί προηγούμενη ειδοποίηση.

Δεν είμαστε υπεύθυνοι απέναντί σας σε καμία περίπτωση όπου υπάρχουν διαρροές δεδομένων ή καταστροφή οποιωνδήποτε προσωπικών πληροφοριών.

Δεν είμαστε υπεύθυνοι για απώλειες που προκύπτουν για οποιονδήποτε λόγο εκτός του εύλογου ελέγχου μας. Αυτό περιλαμβάνει τυχόν ζημίες που προκύπτουν κατά την ανασχόληση με το χρηματιστήριο. Eίμαστε εκπαιδευτικοί και όχι οικονομικοί σύμβουλοι.

Γνωρίζετε και συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε ενέργεια λαμβάνεται από πληροφορίες στον ιστότοπό μας γίνεται με δική σας ευθύνη.

Ενδέχεται να τροποποιήσουμε αυτούς τους όρους και τις συνθήκες κατά την κρίση μας χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και είναι δική σας ευθύνη να τις ελέγχετε τακτικά προκειμένου να ειδοποιείστε επαρκώς.

Τα Terms & Conditions αποτελούν τη συμφωνία μας μαζί σας ως πελάτη/επισκέπτη της ιστοσελίδας μας ή/και των προϊόντων και υπηρεσιών μας.