Πολιτική Απορρήτου

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου διέπει τον τρόπο με τον οποίο η Greek Trading FX συλλέγει, χρησιμοποιεί, διατηρεί και αποκαλύπτει πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί από τα μέλη της Greek Trading FX κοινότητα. Η Greek Trading FX κοινότητα και όλα τα Μαθήματα που προσφέρονται από την Greek Trading FX υπόκεινται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Δεδομένα προσωπικής ταυτοποίησης

Μπορούμε να συλλέξουμε προσωπικές πληροφορίες ταυτοποίησης από τους φοιτητές με διάφορους τρόπους, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, όταν οι μαθητές εγγράφονται στην Ελληνική Κοινότητα Trading FX ή σε ένα Μάθημα εντός της Ελληνικής Κοινότητας Trading FX, εγγραφούν σε ένα ενημερωτικό δελτίο ή συμμετέχουν σε άλλες δραστηριότητες, υπηρεσίες, χαρακτηριστικά ή πόρους που διατίθενται στην Ελλάδα Trading FX Κοινότητά μας. Οι μαθητές είναι ευπρόσδεκτοι να επισκεφθούν το σχολείο ανώνυμα.

Θα συλλέξουμε προσωπικές πληροφορίες ταυτοποίησης από τους Φοιτητές μόνο εάν μας τις παρέχουν οικειοθελώς. Οι μαθητές έχουν την επιλογή να αρνηθούν να παράσχουν προσωπικές πληροφορίες ταυτοποίησης, αλλά αυτό μπορεί να τους εμποδίσει να συμμετάσχουν σε ορισμένες δραστηριότητες που σχετίζονται με το σχολείο.

Τι κάνουμε με τα δεδομένα που συλλέγουμε

Οι πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης των φοιτητών ενδέχεται να συλλέγονται και να χρησιμοποιούνται από την Greek Trading FX για τους ακόλουθους σκοπούς:

για την ενίσχυση της εξυπηρέτησης πελατών.

Οι πληροφορίες που παρέχετε μας επιτρέπουν να ανταποκρινόμαστε πιο αποτελεσματικά στα αιτήματα εξυπηρέτησης πελατών και υποστήριξης.

Για να προσαρμόσετε την εμπειρία χρήστη.

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε συγκεντρωτικά δεδομένα για να κατανοήσουμε πώς οι Φοιτητές μας ως ομάδα χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες και τους πόρους που προσφέρονται από την Greek Trading FX.

Να στέλνετε email σε τακτική βάση.

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των φοιτητών για να στείλουμε πληροφορίες και ενημερώσεις που σχετίζονται με παραγγελίες στους Φοιτητές. Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των φοιτητών μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να απαντήσουν σε ερωτήσεις, ερωτήσεις ή άλλα αιτήματα από τους μαθητές.

Παροχή των προσωπικών σας πληροφοριών.

Δεν πωλούμε, εμπορευόμαστε ή ενοικιάζουμε προσωπικές πληροφορίες ταυτοποίησης για τους φοιτητές σε τρίτους.

ιστοσελίδες που διαχειρίζονται τρίτα μέρη.

Στην κοινότητά μας, οι φοιτητές ενδέχεται να συναντήσουν διαφημίσεις ή άλλο περιεχόμενο που συνδέει με τους ιστότοπους και τις υπηρεσίες των συνεργατών μας, των προμηθευτών, των διαφημιζομένων, των χορηγών, των αδειοδοτητών και άλλων τρίτων.

Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο πάνω στο περιεχόμενο ή τους συνδέσμους που εμφανίζονται σε αυτές τις ιστοσελίδες και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πρακτικές των ιστοσελίδων που συνδέονται με ή από την Greek Trading FX κοινότητα μας. Επιπλέον, το περιεχόμενο και οι σύνδεσμοι σε αυτές τις ιστοσελίδες ή υπηρεσίες ενδέχεται να αλλάζουν συνεχώς. Αυτοί οι ιστότοποι και οι υπηρεσίες ενδέχεται να έχουν τις δικές τους πολιτικές σχετικά με το απόρρητο και την εξυπηρέτηση πελατών. Η περιήγηση και η αλληλεπίδραση σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που συνδέονται με τον Φοιτητή μας, υπόκεινται στους όρους και τις πολιτικές αυτής της ιστοσελίδας.

Αλλαγές στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου

Η Greek Trading FX διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ανά πάσα στιγμή. Ενθαρρύνουμε τους μαθητές να ελέγχουν συχνά αυτή τη σελίδα για ενημερώσεις. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι είναι δική σας ευθύνη να επανεξετάζετε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου σε τακτική βάση και να είστε ενήμεροι για τυχόν αλλαγές.

Η συγκατάθεσή σας σε αυτούς τους όρους

Με την ένταξη στην Greek Trading FX, συμφωνείτε με τους όρους αυτής της Πολιτικής Απορρήτου. Παρακαλούμε μην εγγραφείτε στην Greek Trading FX κοινότητα εάν δεν συμφωνείτε με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Η συνεχιζόμενη εγγραφή σας στην Ελληνική Κοινότητα Trading FX μετά την δημοσίευση αλλαγών στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου θα θεωρείται ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές.